ANKSİYETENİN TÜRLERİ

Kaygı Bozukluğunun Türleri

Anksiyetenin her biri ayrı bir belirti listesine sahip olan toplam 8 alt türü vardır: Yaygın Anksiyete Bozukluğu, Obsesif- Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluk, Fobiler, Travma Sonrası Stres Bozukluğu, Sosyal Kaygı Bozukluğu.

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Eğer sürekli kaygı ve korkular sizi günlük aktivitelerden alıkoyuyorsa ya da kötü birşey olacağı hissi ile başınız dertte ise yaygın anksiyete bozukluğunuz (YAB) olabilir. YAB hastaları sebebini bilmeseler bile sürekli bir şekilde kaygı yaşarlar. YAB’ye bağlı kaygı; uykusuzluk, karın ağrısı, huzursuzluk ve yorgunluk şeklinde görülür.

Obsesif- Kompulsif Bozukluk  (OKB)

OKB durdurması ya da kontrol etmesi çok zor hatta imkansız olan istenmeyen düşünce ve davranışlarla tanımlanabilir. Eğer OKB hastasıysanız, ocağı kapatmayı unutmak ya da birilerini yaralamak gibi tekrar eden kaygılı düşüncelerle başınız derttedir. Bunun yanında tekrar ve tekrar ellerinizi yıkamak gibi kontrol edilemez zorlantılarla da başınız dertte olabilir.

Panik Bozukluk (PB)

Başka bir nöbet yaşama korkusunun yanında, PB beklenmedik ve tekrarlayıcı panik ataklarla tanımlanabilir. Panik Bozukluğa aynı zamanda agorafobi (panik atak durumunda kaçmanın ve yardım almanın zor olacağı yerlerde bulunma korkusu) de eşlik edebilir. Eğer agorafobiniz varsa büyük ihtimalle alışveriş merkezleri gibi halka açık alanlara gitmekten ya da uçak gibi dar yerlere girmekten kaçınıyorsunuzdur.

Fobiler

Fobi gerçekte küçük bir tehlikesi olan ya da hiç tehlike arz etmeyen belirli bir nesneden, aktiviteden ya da durumdan aşırı derecede korkma halidir. Genel Fobiler yılan ve örümcek gibi hayvanlardan korkmayı, uçma korkusunu ve yükseklik korkusunu içerir. Şiddetli fobi durumunda korktuğunuz şeylerden kaçınabilmek için aşırı önlemler alabilirsiniz. Maalesef ki, kaçınmak sadece korkuyu daha da güçlendirir.

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) travmatik ve hayatı tehdit eden bir olaydan sonra meydana gelen bir kaygı bozukluğudur. TSSB’nin belirtileri olayla ilgili canlandırma ve kabusları, olaya aşırı odaklanmayı, kolayca irkilmeyi, diğerlerinden uzaklaşmayı ve olayı hatırlatan durumlardan uzak durmayı içerir.

Sosyal Anksiyete Bozukluğu

Eğer diğerleri tarafından olumsuz görüleceğiniz ya da toplum içinde küçük düşürüleceğiniz ile ilgili korkularınız varsa sosyal fobi olarak da bilinen sosyal anksiyete bozukluğunuz olabilir. Sosyal anksiyete bozukluğu “aşırı utangaçlık” olarak da düşünülebilir. Hastalık ciddi boyuta geldiğinde, tüm sosyal olaylardan uzak durulur. Performans anksiyetesi (daha iyi bilinen adıyla “sahne korkusu”) sosyal fobinin en genel türüdür.